Persoonlijke aanpak

Easy-Shipping vaart op uw vertrouwen. Door persoonlijk contact, een proactieve houding en door u altijd de beste informatie en het beste advies te geven voor de beste prijs, op elk moment. Waarom dat belangrijk is vertellen we u graag zelf.

Shallini Ganga

“Voordat een klant de vraag stelt, heb ik vaak het antwoord al gegeven. Snel handelen en reageren, daar haal ik voldoening uit. Door mijn opgedane kennis schat ik situaties goed in en dat stelt me in staat proactief te handelen.”

Wilt u Shallini Ganga spreken? Neem contact op!
direct: +31 (0)10 2010181
gsm: +31 (0)6 22964242
shallini.ganga@easy-shipping.nl

Marcel Punt

“Ik ben niet alleen geïnteresseerd in het bedrijf, maar ook in de persoon achter de klant. Ik wil een band met klanten opbouwen, we gaan voor de lange termijn. Dat ik veel begrip heb voor de werkprocessen wordt erg gewaardeerd, het zorgt ervoor dat ik snel op één lijn zit met de klant.”

Wilt u Marcel Punt spreken? Neem contact op!
direct: +31 (0)10 2010183
gsm: +31 (0)6 39395416
marcel.punt@easy-shipping.nl

Liesette Stok

“De uitspraak ‘wie zoekt, zal vinden’ is op mij van toepassing. Door vele jaren ervaring kan ik met recht zeggen dat ik voor ieder vraagstuk een oplossing vind.”

Wilt u Liesette Stok spreken? Neem contact op!
direct: +31 (0)10 2010182
gsm: +31 (0)6 24150218
liesette.stok@easy-shipping.nl

Marijke Rosmolen

“Waar ik om bekend sta? Mijn punctualiteit! Daarnaast hecht ik veel waarde aan een eerlijke en open band met onze debiteuren”

Wilt u Marijke Rosmolen spreken? Neem contact op!
direct: +31 (0)10 2010184
accounting@easy-shipping.nl