Marijke Rosmolen

“Waar ik om bekend sta? Mijn punctualiteit! Daarnaast hecht ik veel waarde aan een eerlijke en open band met onze debiteuren”