Liesette Stok

“De uitspraak ‘wie zoekt, zal vinden’ is op mij van toepassing. Door vele jaren ervaring kan ik met recht zeggen dat ik voor ieder vraagstuk een oplossing vind.”